Framkallning

Framkallning

Vi framkallar 135-film, 120-film och APS-film i C-41, E-6 och svartvit process.

Beställ framkallning i vår kundmottagningen eller med vår filmpåse.

Beställ Filmpåse

Våra framkallningstjänster

Våra framkallningstjänster innefattar endast framkallning, framkallning med skanning och framkallning med fotokopior.

Endast framkallning

Vi framkallar filmen och levererar endast negativen/positiven.

Framkallning med skanning

Vi framkallar filmen och skannar negativen/positiven till ett QpixPlus-konto. Från QpixPlus-kontot går det sedan att ladda ner digitalfilerna. Vi kan även leverera till CD, DVD eller USB-minne. Läs mer om QpixPlus här.

Framkallning med fotokopior

Vi framkallar filmen och gör fotokopior på negativen/positiven, skanning till QpixPlus-konto i 8 MB ingår också.

Mer information
Klippning av negativ och positiv

135-film klipper vi som standard alltid 4 o 4.

120-film klipper vi som standard alltid 3 o 3.

Är rullen väldigt tunn, tät eller felexponerade klipper vi inte rullen.

Montering av diapositiv

Diapositiv leverar vi som standard omonterat klippt 4 o 4, önskar monterade diapositiv ange det vid beställningen.

Skanningsstorleken

Skanningsstorleken är storleken på den mängd data vi skannar in, inte storleken på den slutgiltliga filen.

135-film

Priser för våra framkallningstjänster av 135-film.

Visa priser
Framkallning
C-41
E-6
B&W
Framkallning
55 kr
115 kr
105 kr
Framkallning med skanning
C-41
E-6
B&W
135-film, 8 MB JPEG
99 kr
179 kr
149 kr
135-film, 13 MB JPEG
119 kr
199 kr
169 kr
135-film, 20 MB JPEG
145 kr
225 kr
195 kr
135-film, 38 MB JPEG
235 kr
315 kr
285 kr
Framkallning med fotokopior
C-41
E-6
B&W
135-film, 10x15
139 kr
219 kr
189 kr
135-film, 15x23
239 kr
319 kr
289 kr
Lagring
CD
DVD
 
Lagring
59 kr
99 kr
 
Porto
Pris
 
 
Normal post
39 kr
 
 

120-film

Priser för våra framkallningstjänster av 120-film.

Visa priser
Framkallning
C-41
E-6
B&W
Framkallning
95 kr
115 kr
105 kr
Skanning (per bild)
C-41
E-6
B&W
120-film, 8 MB JPEG
15 kr
15 kr
15 kr
120-film, 13 MB JPEG
20 kr
20 kr
20 kr
120-film, 20 MB JPEG
25 kr
25 kr
25 kr
120-film, 38 MB JPEG
30 kr
30 kr
30 kr
Fotokopia (per bild)
C-41
E-6
B&W
120-film, 10x
16,50 kr
16,50 kr
16,50 kr
120-film, 15x
20,50 kr
20,50 kr
20,50 kr
Lagring
CD
DVD
 
Lagring
59 kr
99 kr
 
Porto
Pris
 
 
Normal post
39 kr
 
 

APS-film

Priser för våra framkallningstjänster av APS-film.

Visa priser
Framkallning
C-41
E-6
B&W
Framkallning
55 kr
-
-
Framkallning med skanning
C-41
E-6
B&W
APS-film, 8 MB JPEG
99 kr
-
-
APS-film, 13 MB JPEG
119 kr
-
-
APS-film, 20 MB JPEG
145 kr
-
-
APS-film, 38 MB JPEG
235 kr
-
-
Framkallning med fotokopior
C-41
E-6
B&W
APS-film, 10x
139 kr
-
-
Lagring
CD
DVD
 
Lagring
59 kr
99 kr
 
Porto
Pris
 
 
Normal post
39 kr
 
 
Indexbild

Indexbild ingår alltid vid framkallning med fotokopior för APS-film.

APS-format

Vid 8 MBs skanning, skannar vi APS i H-format.

Vid 13-38 MBs skanning, skannar vi APS i C-format.

Leveranstider för framkallning

Beroende på en orders omfattning kan leveranstiden ta något längre tid.

Hämta på labbet

Filmframkallning 135-färgfilm, 120-färgfilm och APS.

Normal leveranstid är 1 arbetsvecka.

Filmframkallning 135-svartvitfilm och dia

Normal leveranstid är 2 arbetsveckor.

Skicka med post

Filmframkallning 135-färgfilm, 120-färgfilm och APS.

Normal leveranstid är 1 arbetsvecka.

Filmframkallning 135-svartvitfilm och dia

Normal leveranstid är 2 arbetsveckor.