QpixCanvas


Beställningstjänst för Canvastavlor.

QpixCanvas är vår tjänst för beställning av monterade canvastavlor. Tjänsten drivs lokalt hos oss och vi sköter även utvecklingen av tjänsten själva.

Rekommendationer


Rekommendationer för användning av QpixCanvas.
  • Vi rekommenderar Google Chrome eller Mozilla Firefox för att köra QpixCanvas.

  • QpixCanvas stödjer 8-bitars och 16-bitars filer.

  • Vi rekommenderar JPEG och TIFF filer för beställningar i QpixCanvas.

  • Cookies (sessions-cookies) måste vara tillåtna för att tjänsten skall fungera korrekt.

Fria mått


I QpixCanvas har vi fria mått i 5 cm steg.

Det går att välja fria mått i 5 cm steg från 20x20 cm upp till 100x150 cm i beställningstjänsten. Vi kan även göra andra större och mer exakta storlekar än de som finns i tjänsten. Kontakta oss för andra storlekar.

Kantstilar


Det finns flera olika Kantstilar i QpixCanvas.

I tjänsten finns det fyra olika kantstilar att välja på; "Bilden på kanten", "Spegelvänd kant", "Vit kant" och "Svart kant".