Qpix integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Qpix behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.


Hur Qpix behandlar dina personuppgifter


Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Personuppgifter som lämnas till oss av kund

Framför allt behandlar Qpix personuppgifter som lämnas av kund i samband med registrering av konto. Ett konto krävs för att kunna utföra en beställning från någon av Qpix beställningstjänster.

Personuppgifter lämnas även av kund vid beställning i Qpix kundmottagning eller vid beställning/kontakt via e-post.

Personuppgifter i form av bilder lämnas av kund vid beställning av någon av Qpix beställningstjänster.

Exempel på personuppgifter som sparas vid registrering är: Namn, adress, e-postadress och mobilnummer.

Personuppgifter från qpix.se

Personuppgifter från cookies som samlar in information på och från din webbläsare. Läs mer om cookies här.

Personuppgifter från tredje part

Vid beställning mot faktura hämtar Qpix personuppgifter från CreditSafe. Detta för att säkerställa att fakturan ställs till rätt person.

Exempel på personuppgifter som hämtas är: Namn, adress, personnummer och anmärkningskontroll.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi beställning med försändelse delas vissa personuppgifter till leverantörer av transporttjänster.

Exempel på leverantörer av transporttjänster är PostNord och Bussgods.

Exempel på personuppgifter som delas är namn och adress.

Vid större kommunikationsbehov så som informations- eller nyhetsutskick delas vissa personuppgifter till leverantörer av kommunikationstjänster.

Exempel på leverantörer av transporttjänster är MailChimp.

Exempel på personuppgifter som delas är e-postadress.

Personuppgifter kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålet som de från början samlades in för.


Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Hantering av beställningar

För att kunna hantera beställningar via; Qpix kundmottagning, beställningstjänster på qpix.se, e-postmeddelanden, telefon och brev/filmpåse behöver Qpix behandla personuppgifter.

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • Utföra beställd bildtjänst

 • Leverera beställd produkt eller tjänst

 • Avisera om färdig beställning

 • Kontakt angående en beställning

 • Identifiera dig vid utlämning av beställning

Personuppgifter som behandlas är bl.a:

 • Namn

 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)

 • Digitala bilder

 • Original (fotografier, negativ, positiv)

Tillhandahålla konton

För att kunna erbjuda och hantera konton som är kopplade till Qpix beställningstjänster behöver Qpix behandla personuppgifter.

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • Ge dig behörighet att logga in

 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter

 • Ge möjlighet att administrera val av integritetsinställningar

Personuppgifter som behandlas är bl.a:

 • Namn

 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)

 • Lösenord

Fullgöra rättsliga förpliktelser

För att följa de rättsliga förpliktelser och efterleva gällande lagar behöver Qpix behandla personuppgifter.

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • Följa bokföringslagen

 • Upprätta ett köpeavtal för distanshandel

Personuppgifter som behandlas är bl.a:

 • Namn

 • Kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer)

 • Betalinformation

 • Orderinformation

 • Fakturanummer

Informera och marknadsföra

För att informera och marknadsföra till Qpix kunder behöver Qpix behandla personuppgifter.

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • Skicka viktig information via e-post

 • Marknadsföra via e-post

Personuppgifter som behandlas är bl.a:

 • E-postadress

Analysera och förbättra

För att kunna förbättra qpix.se och Qpix beställningstjänster behöver Qpix behandla personuppgifter.

Personuppgifter behandlas i huvudsak för att kunna:

 • Förbättra användarupplevelsen

 • Optimering av webbplatsen

 • Beställningstjänsterna skall fungera korrekt

Personuppgifter som behandlas är bl.a:

 • Sessioncookie


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?


Personuppgifter i ett konto

Qpix lagrar personuppgifter så länge som en aktiv kundrelation finns, dvs 12 månader från det att en order kommit. Därefter kommer personuppgifter kopplade till ett konto att tas bort. Det går att administrera hurvida ett konto skall tas bort eller inte på Qpix hemsida.

Klicka här för att komma till administrationssidan.

Personuppgifter i en faktura

Utöver personuppgifter kopplade till ett konto sparas personuppgifter kopplade till en fordran i 7 år enligt bokföringslagen.

Personuppgifter i form av bilder

Beställningar kan eventuellt innehålla personuppgifter i form av bilder. Beställningar tas löpande bort i sparas maximalt i 6 månader.

Vid begäran från kund sparar vi bilder längre, då till avtalad tid eller tills vidare.


Hur Qpix skyddar dina personuppgifter


Qpix vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade, förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Vi arbetar kontinuerligt med våra interna system för att upprätthålla och förbättra kundens säkerhet.


Dina rättigheter


Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut alla personuppgifter vi har sparat om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga.

Rätt att bli bortglömd (radering)

Du har rätt att få dina personuppgifter och ditt konto raderat. Undantaget är personuppgifter som krävs enligt lag, t ex fakturauppgifter som sparas så länge det krävs enligt bokföringslagen.

Du kan själv logga in och ta bort ditt konto genom att klicka här.


Fastställelse av integritetspolicy


Integitetspolicyn är fastställd av Qpix AB och gäller från om med 25 maj 2018.