QpixFolder


Nerladdningstjänst för skannade negativ, positiv och original.

När vi skannar negativ, positiv och fotografier lägger vi vanligtvis upp det på vår nerladdningstjänst QpixFolder, där det sedan går att hämta hem de digitaliserade originalen som digitalfiler.

Rekommendationer


Rekommendationer för användning av QpixFolder.
  • Vi rekommenderar Google Chrome eller Mozilla Firefox för att köra CoreFrame.

  • Cookies (sessions-cookies) måste vara tillåtna för att tjänsten skall fungera korrekt.

Nerladdningstjänsten QpixFolder

QpixFolder är uppdelad i olika foldrar. En folder består av digitalfiler från exempelvis en filmrulle vi framkallat & skannat, utvalda negativ/positiv eller fotografier vi digitaliserat.


Från QpixFolder går det att ladda ner en hel folder som en zip-fil eller varje digitalbild för sig.

En folder med digitalfiler ligger kvar minst en månad ifrån det att foldern skapats. Datumet när en folder skapats står angivet till varje folder.

Digitalfilerna i en folder är antingen JPEG-filer eller TIFF-filer.