QpixFoto


Beställningstjänst för klassiska fotografier.

QpixFoto är vår tjänst för beställning av c-print, dvs klassiska fotografier. Vi driver tjänsten lokalt hos oss och vi sköter även utvecklingen av tjänsten själva.

Prova och kom gärna med synpunkter på vad vi kan förändra och förbättra.

Rekommendationer


Rekommendationer för användning av QpixFoto.
  • Vi rekommenderar Google Chrome eller Mozilla Firefox för att köra QpixFoto.

  • QpixFoto behöver en webbläsare med stöd för HTML5.

  • QpixFoto stödjer 8-bitars filer.

  • Vi rekommenderar JPEG och TIFF filer för beställningar i QpixFoto.

  • Cookies (sessions-cookies) måste vara tillåtna för att tjänsten skall fungera korrekt.

  • Skärsmån, det är alltid en viss skärsmån på 1-3 mm på varje bild.

Storlekar


I QpixFoto finns det många olika storlekar.

Det går att välja bland flera olika storlekar; klassiska småbildstorlekar, udda special storlekar, förstoringar och vanliga ramstorlekar.

Kontroll


I QpixFoto är det enkelt att få en bra överblick av fotografierna.

De små förhandsvisningsbilder ger hela tiden en bra* bild av hur de färdiga fotografierna kommer att bli när det gäller beskärningar och kanter.

* De visar bra men det är alltid en viss beskärning på några mm runt om varje bild.