Framkallning


Filmframkallning i flera olika processer.

Vi framkallar 135-film, 120-film (även 220-film) och APS-film i C-41, E-6 och svartvit process. Vi har tre olika alternativ vid framkallning; endast framkallning, framkallning med skanning och framkallning med fotokopior (där även skanning ingår).

Endast framkallning

Vid endast framkallning, framkallar vi filmen och levererar enbart negativen/positiven. Normalt klipper vi ner negativen/positiven, men kan även leverera oklippt.


Framkallning med skanning

Vi framkallar filmen och skannar negativen/positiven till vår nerladdningstjänst QpixFolder. Från QpixFolder går det att ladda ner de digitaliserade originalen, antingen en och en eller flera filer som en zip-fil. Vi kan även leverera till CD, DVD eller USB-minne.

Klicka här för att komma till QpixFolder.

Framkallning med fotokopior

Vi framkallar filmen och gör fotokopior av negativen/positiven, skanning till QpixFolder i 8 MB ingår också.

Beställ Filmpåse

Beställ hem vår filmpåse för att sända in filmer för framkallning eller om du finns i labbets närhet går det även bra att lämna in dina filmer direkt i vår kundmottagning.

Läs mer om Qpix filmpåse

135-film


Framkallning av 135-film

Vi framkallar 135-film i C-41 process, svartvitt process och E-6 process.


Fotokopior

Vi har två storlekar på fotokopior i samband med framkallning, 10x15 cm och 15x23 cm.


Negativ och positiv

Normalt klipper vi 135-film 6 och 6, men kan även klippa 4 och 4.


Skanning

Vi kan skanna 135-film i fyra olika storlekar; 8 MB, 13 MB, 20 MB och 38 MB.

Storlek Pixelstorlek Megapixel
8 MB 2055 x 1381 px 2.8 MP
13 MB 2610 x 1751 px 4.6 MP
20 MB 3231 x 2166 px 7.0 MP
38 MB 4464 x 2988 px 13.3 MP
FramkallningC-41B & WE-6
Framkallning75 kr105 kr129 kr
Framkallning med skanningC-41B & WE-6
135-film, 8 MB JPEG149 kr179 kr203 kr
135-film, 13 MB JPEG179 kr219 kr243 kr
135-film, 20 MB JPEG215 kr249 kr273 kr
135-film, 38 MB JPEG245 kr279 kr303 kr
Framkallning med fotokopiorC-41B & WE-6
135-film, 10x15 cm, 8 MB JPEG179 kr219 kr243 kr
135-film, 15x23 cm, 8 MB JPEG295 kr345 kr369 kr
TIFF8 MB13 MB20 MB38 MB
TIFF-filer40 kr50 kr60 kr70 kr
ÖvrigtPris
Extra set kopior 10x15 cm40 kr
Extra set kopior 15x23 cm160 kr
Extra media CD/DVD99 kr
Extra media USB159 kr
Pressning40 kr
E-6 montering100 kr
Porto (vid filmpåse)49 kr

120-film


Framkallning av 120-film

Vi framkallar 120-film i C-41 process, svartvitt process och E-6 process.


Kopior

Vi har två storlekar på fotokopior i samband med framkallning, 10x cm och 15x cm. Hela storleken på fotokopiorna beror på vilket i vilket bildförhållande som rullen är fotad i. Exemplvis så får förhållandet 6x6 kopior som är 10x10 cm eller 15x15 cm. Om ett bildförhållande inte passar med våra storlekar för fotokopior, passar vi in bilden på den storleken som är närmast.


Negativ och positiv

Vi klipper ner positiv och negativ till längder som passar stående A4-ark. Exempelvis klipps 6x6 ner till 3 och 3.


Skanning

Vi kan skanna 120-film exponerade med bildförhållande 6x4,5, 6x6, 6x7 och 6x9. Vi har skanningsstorlekar för 120-film; 8 MB, 13 MB och 20 MB.

Tabellen visar storlekar för 120-film med bildförhållande 6x6.

Storlek Pixelstorlek Megapixel
8 MB 2055 x 1381 px 2.8 MP
13 MB 2610 x 1751 px 4.6 MP
20 MB 3231 x 2166 px 7.0 MP
FramkallningC-41B & WE-6
Framkallning95 kr105 kr129 kr
Framkallning med skanningC-41B & WE-6
120-film, 8 MB JPEG215 kr229 kr253 kr
120-film, 13 MB JPEG265 kr279 kr303 kr
120-film, 20 MB JPEG295 kr315 kr339 kr
Framkallning med fotokopiorC-41B & WE-6
120-film, 10x10/15 cm, 8 MB JPEG225 kr239 kr263 kr
120-film, 15x15/23 cm , 8 MB JPEG269 kr289 kr313 kr
TIFF8 MB13 MB20 MB38 MB
TIFF-filer40 kr50 kr60 kr70 kr
ÖvrigtPris
Extra set kopior 10x cm10 kr
Extra set kopior 15x cm35 kr
Extra media CD/DVD99 kr
Extra media USB159 kr
Pressning40 kr
Porto (vid filmpåse)49 kr

APS-film


Framkallning av APS-film

Vi framkallar APS-film i C-41 process.


Kopior

Vi gör fotokopiorna i C-, H- och P-format så som det är fotograferade. De olika formaten ger följande storlekar; 10x15 cm (C), 10x18 cm (H) och 10x21 cm (P).


Indexbild

Indexbild ingår alltid vid framkallning med fotokopior för APS-film.


Negativ

APS-filmen klipps inte ner utan ligger alltid oklippt i APS-rullen.


Skanning

Vi kan skanna APS-film i fyra olika storlekar; 8 MB, 13 MB, 20 MB och 38 MB.

Vid 8 MBs skanning, skannar vi APS i H-format. Det innebär att hela motivet kommer med.

Vid 13-38 MBs skanning, skannar vi APS i C-format. Delar av motivet kommer då inte med.

Storlek Pixelstorlek Megapixel
8 MB 2055 x 1381 px 2.8 MP
13 MB 2610 x 1751 px 4.6 MP
20 MB 3231 x 2166 px 7.0 MP
38 MB 4464 x 2988 px 13.3 MP
FramkallningC-41B & WE-6
Framkallning75 kr--
Framkallning med skanningC-41B & WE-6
aps-film, 8 MB JPEG149 kr--
aps-film, 13 MB JPEG179 kr--
aps-film, 20 MB JPEG215 kr--
aps-film, 38 MB JPEG245 kr--
Framkallning med fotokopiorC-41B & WE-6
aps-film, 10x10/15 cm, 8 MB JPEG179 kr--
TIFF8 MB13 MB20 MB38 MB
TIFF-filer40 kr50 kr60 kr70 kr
ÖvrigtPris
Extra set kopior 10x cm10 kr
Extra media CD/DVD99 kr
Extra media USB159 kr
Pressning40 kr
Porto (vid filmpåse)49 kr

Leveranstider för framkallning

Nedan är våra normala leveranstider för framkallning. För väldigt stora beställningar kan leveranstiden variera något.


Filmframkallning 135-film / 120-film / APS-film - färgfilm.

Hämta på labbet

Leveranstid: 1 arbetsvecka.

Skicka med post

Leveranstid: 1-2 arbetsveckor.


Filmframkallning 135-film / 120-film - svartvitt och dia

Hämta på labbet

Leveranstid: 2 arbetsveckor.

Skicka med post

Leveranstid: 2-3 arbetsveckor.


Expressleverans

Vi kan försöka anpassa leveranstiden och framkalla snabbare vi behov. Kontakta oss så för expressframkallning.