Qpix Filmpåse


Filmpåse för mer än filmer.

Med Qpix filmpåse kan du skicka in dina filmer för framkallning, negativ och positiv för skanning alternativt efterbeställning eller fotografier för skanning/bild-till-bild.

Det går även fint att skicka in USB-minnen, minneskort eller CD/DVD-skivor för beställning av bilder.


QpixFolder

I och med att du beställer en filmpåse skapas ett Qpix konto åt dig (om du inte redan har ett). Det kontot används sedan vid beställning från någon av våra beställningstjänster, men även till det vi kallar QpixFolder.

QpixFolder är den sida dit vi laddar upp allt vi skannat och gör det tillgängligt för nerladdning. QpixFolder är vårt standard medium för leverans av digitalfiler, men vi kan även leverera till USB eller CD/DVD.

Läs mer om QpixFolder här.

Filmpåsen

Vid beställning av filmpåse skickar vi två stycken filmpåsar.

På baksidan av påsen finns ett beställningsformulär där du anger vad du vill beställa av dina filmer, negativ/positiv eller original.

Det finns fyra huvudval: Framkallning, skanning & bilder, Framkallning & skanning, Endast framkallning och Negativ / Positiv skanning.

Det som står inom paranterser är standardalternativ för varje huvudval.

Under huvudvalen finns fler tillval för att ändra standardalternativen.

Förklaring till filmpåsens beställningsformulär


 • Filmframkallning, skanning & bilder

  Vi framkallar filmen/filmerna, klipper negativen/positiven, skannar negativen/positiven och gör pappersbilder.

  Som standard gör vi matta 10x15 bilder och skannar i 8MB till JPEG-filer.

  Som tillval kan vi skanna i högre storlek och till TIFF-filer. Det går även att få större bilder i 15x23 och blank yta på bilderna.


 • Filmframkallning & skanning

  Vi framkallar filmen/filmerna, klipper negativen/positiven och skannar negativen/positiven. Vid detta val får du inga pappersbilder.

  Som standard skannar vi i 8MB och till JPEG-filer.

  Som tillval kan vi skanna i högre storlek och till TIFF-filer.


 • Endast filmframkallning

  Endast framkallning av filmen/filmerna. Vid detta val får du inga bilder.


 • Negativ / Positiv skanning

  Vi skannar negativ / positiv i 8MB till JPEG-filer.

  Som tillval kan vi skanna i högre storlek och till TIFF-filer.


 • Övrigt

  För andra önskemål som till exempel vita kanter, filer på CD eller dubbla kopior.


Porto för filmpåse

Vid debiterar ett porto för varje filmpåse som skickas till oss. Portot täcker filmpåsens alla postgångar.


Tjänst/Produkt   Pris
Porto   54,00 kr
Filmpåse   0,00 kr